Emek harcama, Maddenin Karmaşık Şekillendirilmesi İçin Yeni ve Kolay Yöntemi Gösteriyor

Strathclyde Üniversitesi’ndeki bir araştırma ekibi tarafınca “bükülmüş” ışığın kullanımını içeren karmaşık şekillere madde kalıplama yöntemi geliştirilmiştir. Yeni teknik, atomların sıcaklığa duyarlı özelliği üstüne kuruludur. Atomlar, mutlak sıfır sıcaklıklarına (-273 santigrat aşama) kadar yada buna yakın soğutulduğunda, parçacıklar benzer biçimde davranmayı bırakırlar ve bir dalganın özelliklerini gösterme eğilimindedirler. Bu şekilde bir durumda, atomlar Bose-Einstein yoğunlaşmaları (BEC’ler) olarak bilinir. BEC’ler, atom lazerlerinin, kuantum simülasyonlarının ve yavaş ışığın çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır. BEC’ler, süper akışkanlar ve süper iletkenler benzer biçimde malzemelerin anlaşılmasına destek sağlar. Fizyolojik İnceleme Mektuplarında gösterilen emek harcama, doğası gereği dinamik olan bu BEC’lere bükülmüş ışık döküldüğünde, parçacıkların daha da parçalandığını ve BEC damlacıklarının kümelerine ayrıldığını belirtti. .Bu damlacıklar gösterilen ışığın özelliklerine gore hareket etme eğilimindedir. Bükülmüş ışığı bir yönlendirme bileşeni ve bir düzenleyici olarak kullanan araştırmacılar, hareket biçimleriyle beraber BEC damlacıklarının sayısını da denetim edebildiklerini gözlemlediler. Emek harcama, BEC’lerin damlacık sayısının hafifçe bükülme sayısının iki katına eşit bulunduğunu gösterdi. “Bir BEC’ye bir lazer ışını yakarak, onun iyi mi davrandığını etkileyebiliriz. Lazer ışını ‘büküldüğünde’, sarmal bir faz profiline haizdir ve yörünge açısal momentumu (OAM) taşır. OAM’li lazer ışınları, optik bir anahtar benzer biçimde davranarak mikroskobik parçacıkları yakalayabilir ve döndürebilir,” dedi yazının baş yazarı Grant Henderson. “maddeyi alışılmadık ve karmaşık şekillere dönüştürmenin” yeni yolu. Yeni yöntem, ultra duyarlı dedektörler ve atomtronik devreler benzer biçimde yeni kuantum cihazları tasarlamak için çok önemli bir potansiyel sağlamış oldu.

Teknoloji Haberleri